Let op! Zoals eerder gecommuniceerd heeft u sinds 1 juli de beschikking over een nieuw distributieplatform: SalesView Pro. Dit betekent dat deze aanvraagstraat per 13 juli wordt gesloten en u vanaf dan hierin geen nieuwe overeenkomsten meer kunt sluiten. Neem voor vragen contact op met uw leidinggevende of met de Administrator
De portal sluit over:

Privacy beleid NutSelect

Sinds 1 september 2001 is de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. NutSelect hecht veel waarde aan uw privacy en houdt zich aan deze wet. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

NutSelect

NutSelect is eigendom van NutSelect BV. NutSelect is gevestigd in Delft en heeft momenteel een groot aantal vaste en parttime medewerk(st)ers die u of uw onderneming graag van dienst zijn.

Adres:
NutSelect BV
Noordeinde 30
2611 KH  Delft
Algemene info:
Tel. 085-8883482
Fax 085-54018931
www.nutselect.nl
KvK: 30200583
BTW-nummer: NL 8140.30.592.B01

Begripsomschrijvingen

Verantwoordelijke:
NutSelect BV ("NutSelect"), gevestigd te Delft (Nederland), Noordeinde 30, Delft.
Persoongegevens:
alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
Bezoeker/gebruiker:
bezoeker van onze websites, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of "gratis aanmelder" is.
Verwerken van persoonsgegevens:
elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Middels de website NutSelect verzamelen wij bepaalde gegevens. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van NutSelect. De gegevens worden gebruikt om de aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden, de aangevraagde pakketten af te kunnen leveren, u te informeren over andere producten en diensten van NutSelect en ter voldoening aan wet- en regelgeving.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

NutSelect verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behalve als het ten behoeve is van de behandeling van aanmeldingen en aanvragen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt.

De door u gekozen leverancier heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Geheimhouding

De medewerkers van NutSelect, NutSelect zelf en zij die in opdracht van NutSelect toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft NutSelect verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Wijzigingen

NutSelect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.