Let op! Zoals eerder gecommuniceerd heeft u sinds 1 juli de beschikking over een nieuw distributieplatform: SalesView Pro. Dit betekent dat deze aanvraagstraat per 13 juli wordt gesloten en u vanaf dan hierin geen nieuwe overeenkomsten meer kunt sluiten. Neem voor vragen contact op met uw leidinggevende of met de Administrator
De portal sluit over:

Disclaimer NutSelect

NutSelect is een Verhuis-, Vergelijk-, Aanmeld- en Overstapservice en biedt bezoekers de mogelijkheid Energie-, Water-abonnementen en hardware te vergelijken, te verhuizen en / of te bestellen. Het doel van NutSelect is consumenten, bedrijven en instellingen objectief en onafhankelijk te informeren over de diensten en tarieven van Energie-, Water-leveranciers in Nederland en uitgebreide service te bieden bij het verhuizen en / of aanvragen daarvan. Op deze site bieden wij u de mogelijkheid om kosteloos de diensten en tarieven met elkaar te vergelijken en te verhuizen en / of te bestellen. NutSelect bestaat sinds oktober 2004 en is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevende service in Nederland. NutSelect heeft een goed contact met alle grote leverancier / providers en heeft daardoor regelmatig exclusieve acties voor haar klanten.

Alle op deze site beschikbare informatie is afkomstig van verschillende kanalen van de diverse aanbieders en daarom kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan. Foutief gecommuniceerde of gehanteerde informatie is geheel voor risico van de gebruiker van deze website. De gebruiker stemt toe NutSelect dan ook niet aansprakelijk te stellen voor eventueel negatieve gevolgen door het gebruik hiervan.

NutSelect is eigendom van NutSelect BV. De op de site vertoonde informatie wordt met uiterste zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens kunnen wij niet instaan en daarom aanvaard NutSelect geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright 2004 - 2010 NutSelect BV

Alle op deze site aanwezige en beschikbare informatie, afbeeldingen en techniek is eigendom van NutSelect of de door NutSelect gecontracteerde partners en mag daarom - op wat voor manier dan ook - niet worden verveelvoudigd of gedupliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NutSelect. In geval van misbruik, zullen door NutSelect de daartoe behorende stappen worden ondernomen.